پایان نامه ارشد

c (976)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق عمومی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری به کوشش نغمه میرزایی فهلیانی استاد راهنما دکتر سید مجتبی واعظی خرداد ماه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (975)

دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی عنوان : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (974)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( گرايش عنوان : بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن استاد راهنما: دكتر سعید شریعتی استاد مشاور: دكتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (973)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.) گرايش حقوق خصوصي عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا استاد راهنما: دکتر محمد حسین جعفری استاد مشاور: دکتر حسن رحیم زاده میبدی نگارنده: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (972)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (971)

پردیس بین المللی ارس گروه حقوق پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ي حقوق گرايش خصوصی عنوان بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (970)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی استاد راهنما: دکتر عباداله رستمی چلکاسری نگارنده: سعید Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (969)

Science and Reserch Branch of Guilan Thesis Subject: review of jurisprudential and Legal of the guile affect in the will(determination) Advisor: Dr. Rostami By: Abdolhossein Hajati education Field : private rights(Law) Section:Master of science academic Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (968)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمي پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل ” استاد راهنما: دکتر بهنام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (967)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی موضوع: بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد استاد راهنما: دکتر قنبر درویشی دانشجو: اسماعیل مشایخی سال Read more…

By 92, ago